آرامش چیست؟

آرامش چیست

آرامش چیست ؟

در فرهگ لغت آرامش را به این شکل ترجمه کرده اند : آرامش به معنای آرمیدن ، صلح و امنیت می باشد. آرامش در واقع یک حس درونی است که انسان می تواند تجربه کند. البته که عوامل بیرونی می تواند روی عوامل درونی مانند آرامش نیز تاثیر بگذارد. انسانی که آرامش دارد در درون خود احساس شادی و لذت می کند. احساس رضایت از خود ، سطح توقع به جا ، قناعت و این تیپ مزایای اخلاقی انسان را می تواند به سمت آرامش و موفقیت هدایت کند.

آرامش یا آسایش …

تفاوت این دو کلمه را می توان از زاویه های مختلفی نگاه کرد. یک دید معنی لغت هر کدام از این دو واژه می باشد. آرامش به معنای ارام گرفتن و صلح است اما آسایش به معنای آسانی و آسودگی می باشد.

هم چنین از زاویه ای دیگر : همانطور که در اول متن اشاره شد آرامش یک حس درونی می باشد و مربوط به درون آدم می باشد اما آسایش مجموعه اتفاقات بیرونی است که مربوط به رفاه حال انسان می باشد.

آرامش چیست

عوامل موثر بر آرامش

بیشترین مولفه ای که آرامش را از انسان می گیرد این است که انسان آرامش خود را بر پایه ی آسایش بنا می کند. به عبارت دیگر چون زندگی بشر به سمت مکانیزه شدن و ماشینی شدن پیش می رود انسان اگر هر چیزی که مربوط به این حوزه باشد را از دست بدهد احساس سر شکستگی می کند و احساس می کند آرامش ندارد. حال اینکه درست آن است گه وی آسایش مورد توقع خود را ندارد و از آن ناراضی است اما چون برایش این گونه باور شده که اگر آسایش نداشته باشد آرامشی نیز در کار نیست احساس آرامش نمی کند.

یا گاها دیده شده که انسان بیشتر به دنبال عوامل بیرونی آرامش می گردد تا عوامل درونی آن حال این که ذات آرامش از درون شکل می گیرد. همه چیز از درون انسان شکل می گیرد و به اطراف شخص سرایت می کند.علاوه بر این نکات دیگری هست که به آن ها فقط اشاره ای مختصر میکنیم :

  • نداشتن هدف : که باعث سردرگمی و سلب آرامش فرد می شود.
  • بیگانگی با خود : انسان تا به خود شناسی نرسد نمی تواند به آرامش برسد و آن را انتقال دهد.
  • روزمرگی : به عبارتی زندگی روز مره و کسالت بار ممکن است انسان را آزار دهد.
  • فضای مجازی : درگیری زیاد در فضای مجازی نیز از جمله عوامل تاثیر گذار در آرامش می باشد.
  • بالا رفتن هزینه های زندگی
  • هوای ناسالم و غذای ناسالم