میزان شادی خود را تست كنید

میزان شادی

چرا دانستن میزان شادی‌ مهم است

شادی احساسی مثبت همراه با لذت،رضایت،آرامش و آسایش است که هر کس در زندگی تجربه می کند .ابراهام مازلو، شادی را ارضاء شدن سلسله مراتب نیازها می داند. او می گوید اگر می خواهید بدانید تا چه اندازه شاد هستید از خود بپرسید تا چه اندازه از برآورده شدن نیازهایتان راضی هستید؟ در واقع میزان شادی شما بستگی به رضايت شما از برآورده كردن نيازهايتان دارد. روبرت فراست، شادی را غلبه کردن بر مشکلات، محرومیت ها ،دردها و گرفتاریها می داند. بعضی از پژوهشگران نیز شادی را یک حالت رضایتمندانه جسمانی،روانی و عاطفی می دانند. عده ای نیز معتقدند که شادی ساختن و شدن نیست بلکه بودن و داشتن است.

بعضی از روانشناسان شادی را ترکیبی از رضایت و احساس مثبت می دانند که نسبی،اقتضائی و پویاست. در هر حال شادی یک حس خوب،مثبت و دل انگیز است که موجی از خوشحالی، امیدواری،تحول و تازگی بوجود می آورد. ارسطو، شادی را معنی و مقصد زندگی و نهایت وجود بشر می داند.

میزان شادی

ثبت عملكردها در زمان مشخص

اگر یک روز صبح که از خواب بیدار می شویم تا هنگامی که در شب مجددا به خواب می رویم، عواملی را که باعث شادی و خشنودی و یا غم و اندوه ما شده اند را ثبت و ضبط کنیم متوجه خواهیم شد که چه میزان از این عوامل مربوط به خودمان بوده اند و تا چه اندازه دیگران و عوامل محیطی در شاد شدن یا ناشاد شدن ما نقش داشته اند.در واقع میزان شادی ما بستگی به عملكرد ما در زمان های مختلف دارد.

اگر یک هفته این بررسی را دنبال کنیم مطمئن باشید به یافته هایی دست خواهیم یافت که جالب و هشدار دهنده خواهند بود. مطالعات گوناگون در نقاط مختلف دنیا ثابت کرده اند که شادی که یک احساس مثبت شخصی است بیش از هر چیز ناشی از نوع نگرش و تلقی هر فرد نسبت به زندگی، فرهنگ ، داشته ها و نداشته هایش است. شادی هر کس تحت تأثیر انتظارات و توقعات و نوع انتخاب و واکنش او به اتفاقات است. در تحقیقی که در مورد شادترین کشور دنیا به عمل آمد، کشور فنلاند بعنوان شادترین کشور معرفی شد که دلیل اصلی آن سطح انتظارات مناسب زندگی و سپاسگزار بودن آنها از نعمت ها و داشته هایشان می باشد.

 آنها مردمانی هستند که کمترین توقع از زندگی و دیگران و بیشترین رضایت از داشته هایشان را دارند. آنها معتاد به کار زیاد و زیادکار کردن نیستند و آرامش و شادی واقعی را بر هرچیز ترجیح می دهند. شاد بودن و شاد زیستن دشوار نیست. دشوار ما هستیم که نمی خواهیم، نمی دانیم و یا نمی توانیم شاد باشیم. شادی و شادی آفرینی نوعی مهارت ،قابلیت و هنر زندگی است که نیاز به تمرین دارد. هنر زندگی این است که در برابر ده ها عامل منفی که در یک روز می توانند ما را آزرده خاطر و پریشان کنند، از چند عامل مثبت که می توانند ما را خوشحال و امیدوار کنند استفاده ببریم و خود را از دام غم ها برهانیم.

میزان شادی

دوری از غم،‌ افزايش میزان شادی

تمرکز بر عوامل منفی، اشتباهات،گناه ها،شکست ها و بن بست ها باعث غم و اندوه می شود و ما را از دنیای شادی و شاد زیستن دور می کند. ما خودمان باید میزان شادی زندگی خود را تنظیم كنیم. غم و اندوه همواره وجود دارد. تنها دلیلی که ما شادی و سعادت را تجربه نمی کنیم، این است که بیشتر به آنچه  آنتونی دیلمو می گوید : اگر بالیدن و تمرکز بر داشته هایمان را جایگزین نالیدن و تمرکز نداریم فکر می کنیم و بر آنها تأکید می ورزیم بر نداشته هایمان کنیم، شادی و امید را در زندگی ترویج خواهیم کرد. بخشش و بخشندگی،مهربانی و مهرورزی، شکرگذاری و سپاسگزاری را در زندگی بیشتر تمرین کنید تا شاهد شادیها و شادی آفرینی ها باشید.

موفقیت کلید شادی نیست، بلکه شادی،کلید موفقیت است . هرمن کین به نکته جالبی اشاره می کند و می گوید خوشبخت ترین مردم کسانی هستند که از شادی دیگران شاد هستند و گوته بر این باور است که گویی این شادی مربوط به خودشان است.

آزمونی برای تست میزان شادی:

برای اینكه میزان شادی خوتان را بسنجید به پرسش های زیر جواب دهید.

* بطور کلی تا چه اندازه در انجام امور زندگی روزانه احساس ایمنی و امنیت دارید؟

1 هیچ

2 کم

3 متوسط

4 زیاد

* تا چه اندازه عوامل لازم برای شاد بودن را دارید؟

1 هیچ

2 کم

3 متوسط

4 زیاد

* تا چه اندازه شاد بودن در بلند مدت و جوانب گوناگون را بر شادی های لحظه ای و موردی ترجیح می

دهید؟

1 هیچ

2 کم

3 متوسط

4 زیاد

* تا چه اندازه با خود خلوت می کنید تا بتوانید خودتان را بیابید؟

1 هیچ

2 کم

3 گاه گاهی

4 زیاد

* تا چه اندازه از زندگی حرفه ای و اقتصادی خود رضایت دارید؟

1 هیچ

2 کم

3 متوسط

4 زیاد

* تا چه اندازه از شرایط عمومی زندگی خود خوشحال هستید؟

1 هیچ

2 کم

3 متوسط

4 زیاد

* تا چه اندازه شکرگزار و سپاسگزار داشته هایتان در زندگی هستید؟

1 هیچ

2 کم

3 متوسط

4 زیاد

* تا چه اندازه آرامش خاطر در زندگی دارید؟

1 هیچ

2 کم

3 متوسط

4 زیاد

* وضعیت و شرایط کلی سلامتی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

1 بد

2 متوسط

3 خوب

4 خیلی خوب

* تا چه اندازه در زندگی احساس رفاه و آسایش دارید؟

1 هیچ

2 کم

3 متوسط

4 زیاد

میزان شادی

پاسخ هایتان را با توجه به عدد مربوط جمع بزنید و نمره نهایی را بر اساس اعداد زیر بسنجید تا متوجه شوید، میزان شادی شما در چه وضعیتی  قرار دارد. می توانید از عزیزان یا نزدیكانتان نیز درخواست كنید كه این پرسش نامه را پر كنند. بسیاری از ما فكر می كنیم ناشاد هستیم. غم داریم و یا اندوهگین هستیم. همین پرسش های ساده ممكن است به ما ثابت كند كه اوضاع ما انقدرها هم بد نیست.

  • اگر نمره نهائی شما کمتر از 22 است ،راهی بسیار طولانی تا شاد بودن دارید.
  • اگر نمره نهائی شما 33 و بیشتر باشد هم اکنون شادهستید و یا در مسیر شاد بودن قرار دارید.
  • اگر نمره نهائی شما بین 22 و 33 باشد از لحاظ شادی در سطح متوسطی قرار دارید.

حال بار دیگر هریک از سئوالات و پاسخهایتان را مرور کنید و سعی کنید روی پاسخهایی که نمره ضعیفی داشتید بیشتر توجه و تمرکز کنید (عدد 1و 2) اینها گمشده ها و یا ضعفهایی هستند که نیاز به تغییر و بهبود دارند تا بتوانید در آینده به شادی های زندگی نزدیک شوید. مطمئن باشید با تمرین،تلاش و پشتکار می توانید شادتر شوید و شادی های بیشتری را تجربه کنید.

شايد اين مطالب نيز برای شما جذاب باشد :

شادی در گذشته است

نكاتی برای تجربه زندگی شاد

آيا انسان خوشحالی هستيد