استفاده از سخنان افراد موفق در موفقيت موثر است

افراد موفق

افراد موفق برای شما سرمايه به حساب می آيند

بار ها در مطالب قبلی به اين نكته اشاره كرده ايم كه زندگی و مسير موفقيت مانند سفر است و به مقصد يا هدف ، وسايل سفر يا ابزار كار و غيره نياز دارد. يكی ديگر از مواردی كه در سفر نياز است شناسايی مسير است. اگر شما بخواهيد به جايی سفر كنيد برای اين كه بهترين مسير را پيدا كنيد چند راه داريد. يكی استفاده از نقشه است. يكی استفاده از جی پی اس و تكنولوژی است. يكی ديگر از راه ها پرس و جو از كسی است كه قبلا به آن مقصد سفر كرده است يا در آن جا ساكن است.

حال در مسير موفقيت مي توانيد چكار كنيد؟ شما می خواهيد يك كار هنری انجام بدهيد اگر با يك صنعت گر مشورت كنيد و از او مشاوره بگيريد بهتر است يا از كسی كه در همان زمينه ی هنری فعاليت دارد. بسيار كسانی هستند كه در راهی كه شما می خواهيد در آن قدم بگذاريد را رفته اند. آن ها پيچ و خم راه را می دانند و  می دانند در كجای مسير بايد با چه سرعتی پيش برويد. راهنمايی آن ها می تواند بسيار برای تان كاربردی باشد و حتی ممكن است شما را به منبع يا شخصی معرفی كنند كه بسيار راه شما را هموار كند. به هر حال هر كار و بيزنس به يك سری روابط نيز نياز دارد.

پيدا كردن افراد موفق

حال كه درك كرديد مشورت و هم كلامی با افراد موفق چه مزايايی دارد نوبت ان مي رسد كه چطور آن ها را پيدا كنيم و از سخن های ان ها استفاده كنيم.  بر خلاف تصور شما كه اين كار را بسيار دشوار می دانيد اين كار بسيار ساده است.

روش اول : در هر حوزه ای كه مي خواهيد فعاليت كنيد به دنبال سطح يك های آن حوزه بگرديد. از اتاق اصناف گرفته تا كسانی كه در شهر شما به برند تبديل شده اند. سپس سعی كنيد آن ها را پيدا كنيد و يك وقت مشاوره با آن ها بگيريد. هر چه قدر هم كه نخواهند به شما اطلاعاتی بدهند آخر حرفايی می زنند كه به درد شما بخورد. از طرفی هم شما با زير نظر گرفتن آن ها و كارهای مجموعه شان خيلی اطلاعات به دست می آوريد. درست است برخی نمی خواهند اطلاعات بدهند و مي خواهند يكه تاز ميدان خودشان باشند.خوب طبيعس هم هست سال ها تلاش كرده اند.

روش دوم : استفاده از كتاب است. كتاب های بسياری برای موفقيت و راه و روش موفقيت چاپ شده. هم چنين خيلی از افراد موفق در زمينه ی فعاليت خودشان كتاب دارند. با مراجعه به آن كتاب ها نيز می توانيد چند راه كوتاه و بهتر برای مسيرتان پيدا كنيد.