اصول موفقيت از زبان جك كانفيلد

اصول موفقيت

جك كانفيلد كيست

يكی از بزرگ ترين نويسنده های آمريكايی است كه در حوزه موفقيت فعاليت مي كند. او در فعاليت های انگيزشی خود از هيچ حركتی دريغ نمی كند. علاوه بر نويسندگی وی در برگزاری سخنرانی و سمينار های موفقيت هم فعاليت مي كند. معروف ترين كتاب های آن مبانی موفقيت و سوپ مرغ برای روح است كه به بيش از  40 زبان ترجمه شده و بيش از 500 میليون نسخه چاپ داشته است. در مطالب گذشته هم به ضروريت استفاده از تجربه افراد موفق اشاره شده بود. در نتيجه تصميم گرفتيم از سخنان معروف جك كانفيلد به عنوان يك فرد موفق استفاده كنيم. در ادامه به بيان جملات معروف و جهانی جك كانفيلد می پردازيم.

اصول موفقيت

  • هر آنچه که ذهن انسان قادر باشد آن را درک کند ، می تواند واقعیت پیدا کند. (قدرت ذهن انسان ماورايی می باشد ، كافيست توانايی هاي خودتان و ذهن تان را دست كم نگيريد. بخواهيد در مسيری قرار بگيريد ابزار آن كم كم فراهم می شود. )
  • انسان همان چیزی می شود که به آن می اندیشد . با ناخواسته های خود نجنگ ، چرا که قویتر و بزرگتر می شوند. با این کار تمام تمرکز خود را بر روی چیزهایی که نمی خواهی ، میگذاری و ناخواسته ها را به سوی خود جذب می کنی. ( به جای تمركز بر روی ناخواسته های زندگی تان بر روی خواسته های تان تمركز كنيد. وقت و انرژی خود را برای چيزهايی كه نمی خواهيد هدر ندهيد.)

  • زندگی، يك بوم نقاشی است كه در آن از پاك كن خبری نيست. ( بسيار زيبا از گذر عمر و وقتی كه انسان از خود می كشد صحبت مي كند.)
  • ترسهايت را از بين ببر و بر آنها چيره شو… هيچ كس در اين راه به تو كمك نخواهد كرد؛ چون هيچ كس به اندازه ی خودت با ترسهايت آشنا نيست. ( بحث خود باوری در موفقيت يكی از جدی ترين بحث هاست. چه خود باوری و خود شناسی درباره ترس باشد چه درباره باور خويش به موفقيت. به خودتان ايمان داشته باشيد.)
  • اگر به انجام كاری كه هميشه مي‌كرديد، ادامه دهيد، همان را به دست می آوريد كه هميشه به دست می آورديد. ( اگر درآمد میليونی می خواهيد و الان نداريد و البته امكان پيشرفت شغلی نداريد. يعنی اين كار شما توان اين درآمد را ندارد. پس بايد يك تغييری در روند كارتان انجام دهيد تا به هدف تان نزديك تر شويد.
  • اگر چيزی متفاوت می خواهيد، بايد كاری متفاوت بكنيد و گامی متفاوت برداريد. ( كارهای بسياری هستند كه انسان انجام دهد ولی بزرگترين آن ها كارهايی بوده كه ايده و خلاقيت نابی داشته و سال های سال موفق عمل كرده است. )

ادامه دارد …