چند روش ساده برای افزايش اعتماد به نفس

افزايش اعتماد به نفس

روش های افزايش اعتماد به نفس

در اين مطلب می خواهيم چند روش برای افزايش اعتماد به نفس فردی ارائه كنيم. به اميد اين كه برای تان راه گشا باشد.

  • زندگی ما سرشار از ايده است. ايده هايی كه ارتباط مستقيم با محيط اطراف و افراد نزديك مان دارد. افراد برای ما ايده های گوناگون ارائه می دهند. اما تصميم گيرنده نهايی شما هستيد. قرار نيست هر كاری كه بقيه می گويند انجام دهيد. به ايده های ارائه شده فكر كنيد. هيچ كس به اندازه خودتان شما را نمی شناسد. اگر ايده های آن ها به درد شما نمی خورد به دنبال ايده ی بهتری بگرديد. ايده ای كه با توجه به شخصیت و توانايی های شما مناسب تر باشد.
  • ياد بگيريد به خودتان انگيزه بدهيد. همه ی انسان ها لحظات شاد و غمگين داشته اند. قرار نيست اگر ديروز غمگين بوديد و يا انگيزه كاری را نداشتيد امروز هم نداشته باشيد. هر روز بايد زندگی كنيد. اين نكته بسيار مهم است. حق نداريد امروز و فردايتان را قربانی ديروزتان كنيد.

  • زندگی هميشه در حال تغيير است. اين نكته همان قدر كه منفی است مثبت هم هست. هر گاه در هر نقطه از زندگی يقيين پيدا كرديد كه اشتباه راه را آمديد و نياز به تغيير مسير داريد ،‌به دنبال تحقيق براي راه جديد بگرديد. خيلی جدی تر و دقيق تر اما براي تغيير مسير ترس نداشته باشيد. ترس جز جدا نشدنی زندگی هر فرد است. بر آن غلبه كنيد.
  • هر روز كاری كنيد كه از آن خوشتان مي آيد. بستنی بخوريد ، پياده روی كنيد ، به همسرتان تلفن كنيد. اين كار ها هر چند ساده اند اما حال شما را خوب می كنند و روحيه شما را تقويت می كنند. پس چرا انجامش ندهيد؟
  • هميشه سعي كنيد در خوش تيپ ترين و خوش انرژی ترين حالت ممكن باشيد. حتی اگر روحيه تان خوب نيست. به هر حال اگر قرار است موفق شويد بايد ياد بگيريد مانند آنان فكر كنيد مانند آنان عمل كنيد و مانند آنان لباس بپوشيد و سخن بگوييد. از همين الان خودتان موفق حساب كنيد و مانند افراد موفق برخورد كنيد.
  • ياد بگيريد كه ” نه ” بگوييد. تا به حال شده تن به انجام كاری دهيد كه مجبور شويد كارهای خودتان را عقب بيندازيد؟ حس بدی دارد. چرا با يك نه گفتن خود را از اين حس دور نمی كنيد؟ هيچ كس از خود شما واجب تر نيست. ياد بگيريد كه در هر كاری حداقل حق نه گقتن را داريد. بعد درباره خود نه گفتن تمرين كنيد.