10 قدم برای بالا بردن اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

افزايش اعتماد به نفس 

1 – بدون توجه به پايان كار تلاش كنيد. با تمام قوا و نيروی فكری تان كار كنيد. تنها به اين صورت است كه مي توانيد از پس مسئوليتی كه داريد بر بياييد. با انجام اين امر حتی اگر به هدف خود نرسيد عذاب وجدان نخواهيد داشت كه ای كاش جدی تر تلاش مي كردم. هم چنين اعتماد به نفس شما را بالاتر مي برد.

2 – برای این که از خودتان بیرون بیایید، از همسر یا دوستی صمیمی سوال کنید امروز چه کاری میتوانید برایش انجام دهید. ابراز كنيد حاضر هستيد به ديگران كمك كنيد. كم كم به خودتان كمك می شود و حس مفيد بودن و كارآمد بودن بيشتری به شما دست مي دهد. اين خود يك تعريف از اعتماد به نفس است.

3 – با ترس های خود مقابله كنيد. يادتان باشد موفقيت هميشه يك قدم بعد از ترس است. سخت است اما اولين قدم را برداريد.

4 – در يك باشگاه ورزشی ثبت نام كنيد. فرقي نمی كند بدن سازی ،‌بيليارد ،بولينگ هر چيزی كه روحيه شما را بهتر مي كند. هم بيشتر در اجتماع هستيد و تعامل با سايرين را تجربه مي كنيد. هم ورزش باعث مي شود حس بهتر و سلامتی داشته باشيد.

5 – افراد اطراف شما دو دسته اند. منفی نگر و مثبت نگر. هر چه مي توانيد منفی نگر های زندگی تان را حذف كنيد. نترسيد هرگز ضرر نمی كنيد. نكته ديگر اين است كه اگر برای انجام كاری تحقيق كرده ايد و آماده هستيد بدون فوت وقت آن را انجام دهيد. آن قدر دست دست نكنيد كه يك نفر پيدا شود يا نظرتان را عوض كند يا راه شما را زودتر طی كند.

6 – به موفقيت هاي خود نگاه كنيد. هر چه مي خواهد كوچك باشند براي شما دست آورد حساب مي شوند و به شما كمك مي كنند.

7 – هر كاری مي خواهيد انجام دهيد انسانيت را فراموش نكنيد. خيلی كار ها مي تواند موفقيت مالی برای شما فراهم كند اما به چه قيمتی؟ سعی كنيد از كارهايی كه ضد انسانی و ارزش های انسانی است دوری كنيد. قرار نيست براي موفق شدن پا روي هر چيز بگذاريد.

8 – محيط كاری انسان شبيه به يك روستا می باشد. مهم ترين خاصيت روستا اين است كه كوچك است و خبر ها در آن زود مي پيچد. هر حرفي درباره هم كارانتان می زنيد دير يا زود به گوش آن ها می رسد. دقت كنيد چه ميگوييد و درباره چه كسی مي گوييد.

9 – خودتان را با خودتان مقايسه كنيد نه با ديگران.

10 -اگر عادت یا ویژگی در شما وجود دارد كه باعث آزارتان می شود، با برنامه ریزی درست و اصولی آن را از خود دور كنید. مثلاً اگر اندام ناموزونی دارید، با انجام ورزش و رژیم های درست غذایی اندام خود را متناسب كنید. بسيار در روحيه شما تاثير دارد.