4 تکنیک برای بالا بردن اعتماد به نفس

تکنیک برای بالا بردن اعتماد به نفس

معرفی چند تکنیک برای بالا بردن اعتماد به نفس

  • هر روز کاری را انجام دهید که باعث شود حس خوبی پیدا کنید

یک تکنیک برای بالا بردن اعتماد به نفس این است که یک فعالیت که حس خوبی را به شما القا می کند در برنامه روزانه تان قرار دهید. این فعالیت هر چیزی می تواند باشد. خوردن یک نوشیدنی در ساعت مشخص، حضور در باشگاه ورزشی، خرید از سوپرمارکت در مسیر و یا هر فعالیت دیگری. توصیه می کنیم فعالیت هایی را انتخاب کنید که بیشتر در اجتماع حضور پیدا کنید. یک خرید ساده از سوپر مارکت و معاشرت با فروشنده می تواند بسیار ایده آل باشد و اعتماد به نفس شما را بالا ببرد.

  • طفره رفتن را کنار بگذارید

با خودتان رو راست باشید. چند بار به یک مهمانی دعوت شده اید که به خاطر عدم اعتماد به نفس به  آن مهمانی نرفته اید؟ سری بعد وقتی به مهمانی دعوت شدید و شروع به طفره رفتن و بهانه تراشی کردید به یاد بیاورید که برای داشتن اعتماد به نفس باید در جمع ها حضور پیدا کرد. به این مهمانی به حکم یک تمرین اعتماد به نفس نگاه کنید. همین فعالیت ساده نیز یک تکنیک برای بالا بردن اعتماد به نفس به حساب می آید.

تکنیک برای بالا بردن اعتماد به نفس

  • حاشیه امن خود را بزرگ تر کنید

هنگامی که در مهمانی ها حاضر شدید فقط در کنار دوستان و آشنایان خود نمانید. سعی کنید در مجلس گشتی بزنید. با افراد غریبه تر خوش و بش کنید. با دوست دوستتان گرم بگیرید. به هر حال شما در آن مهمانی حضور یافته اید که اعتماد به نفس خود را بالا ببرید. پس هدف تان را فراموش نکنید. نیاز نیست چنان پر سر و صدا در جمع حضور پیدا کنید. همین که با یک نفر گرم بگیرید یعنی حاشیه امن خود را وسیع تر کرده اید. رعایت این مورد یک تکنیک برای بالا بردن اعتماد به نفس است که بسیار موثر بوده است.

  • فهرست تهیه کنید

در هر فعالیتی برنامه ریزی بسیار نقش موثری دارد. در کسب اعتماد به نفس نیز رعایت این نکته بسیار مهم است. یک فهرست از کارهایی که می خواهید انجام بدهید بنویسید. روی آن ها تمرکز کنید. چند مورد که به نظرتان غیر ضروری است و یا غیر قابل دسترس است را حذف کنید.( مثلا تا یک سال آینده غیر قابل دسترس است) به همین سادگی تکلیف تان با خودتان روشن می شود. می دانید در یک سال آینده چه اهدافی دارید. البته باید برای اهداف سال آینده نیز پیش نیاز هایی را فراهم کنید. با چند بار تمرین به راحتی می توانید از این تکنیک نیز استفاده کنید.