3 اصل موفقيت از زبان رابرت كيوساكی

اصل موفقيت

رابرت كيوساكی كيست ؟ 

يك نويسنده و سرمايه گذار اهل هاوايی مي باشد كه نويسنده كتاب معروف پدر پول دار ، پدر فقير است. اين كتاب يكی از به نام ترين كتاب هايي است كه اصل موفقيت را توضيح داده است. در اين كتاب با بيان داستانی بر اين كه رابرت كيوساكی دو پدر داشته و از هر كدام درس هايی آموخته است به بيان اصولی درباره موفقيت مالی پرداخت شده است. پدر پولدار مدرك PHD داشته و پدر فقير تا كلاس هشتم سواد داشته است. هر دو پول زيادی در آوردند اما …

اصل اول : آدم های پول دار برای پول كار نمی كنند!

جان هر ساعت از هر روزش را صرف دنبال پول بودن می كند. او از دست زندگی عصبانی است اما نمی تواند درك كند چرا ظاهرا هيچ وقت رو به جلو حركت نمی كند. اين طرف قضيه بن را داريم. ان همون مقداری پول در مياره كه جان درآمد داره ولی بيشتر وقتش رو صرف پيدا كردن دست آورد هايی ميكنه كه بتونه به كلكسيونش اضافه كنه. هر دو پول يكسان در ميارند اما جان وقتش رو با پول معاوضه مي كنه در حالی كه بن به مرور زمان پولش رو از دست آورد هاش به دست مياره.

درسي كه ميگيريم اينه كه افراد پول دار وقت شون رو با پول معاوضه نمي كنند. به جاش اونا حرفه و دست آورد هايی پيدا می كنند كه براشون پول ساز باشه.

اصل دوم : سواد مالی

اگه بخوايد پول دار بشی مهم نيست چقدر پول به دست مياريد مهم اينه كه چقدر پول پس انداز مي كنيد. عقل مشكلات رو حل ميكنه و پول ميسازه اما پول بدون عقل خيلی زود از دست ميرود. افراد پول دار دستاور پيدا مي كنند. اما افراد فقير و  متوسط مسئوليت هايي رو قبول مي كنند كه فكر مي كنند دست آورد هستند.برای پول دار شدن بايد فرق بين دست آورد و مسئوليت رو بدونی. دستاورد به چيزی گفته ميشه كه پول توی جيب تو ميزاره و مسئوليت پول از جيبت در مياره.

اصل سوم : سرت به كار خودت مشغول باشه!

اگه بخوام اين اصل رو خلاصه كنم كتاب ميگه افراد پول دار روی دست آورد هاشون تمركز می كنند در حالی كه افراد فقير روی وضعيت در آمدشون تمركز مي كنند. براي پيروی از اين اصل بايد يك گروه قوی از دست آوردها بسازيد و حفظشون كنيد. دست آورد ميتونه يك ملك باشه يا وب سايت يا هر چيز ديگه ای كه در ماه تراز مالی مثبت براتون ايجاد مي كند.