8 نكته موفقيت از زبان جك كانفيلد

جك كانفيلد

نكته های مهم و كاربردی كه به آن ها نياز خواهيد داشت

جک کانفبلد نکات بسیاری درباره موفقیت گفته است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم :

1 – زندگی كنونی شما نتيجه‌ی ديدگاه‌ها و كارهای گذشته‌ی شماست. زندگی آينده‌تان نتيجه‌ی ديدگاه‌ها و كارهای امروز شما خواهد بود. ( به بيان ساده تر هيچ گاه برای شروع دير نيست. اگر امروز موفق نشده ايد به اهداف خود برسيد ايرادی ندارد. از امروز دوباره شروع كنيد به تلاش و كوشش. حداقل فردا نيز مثل امروز حسرت نخواهيد خورد)

2 – هنگامی كه كسی را مي‌بخشيد، اين كار، شما را به زمان حال برمی گرداند؛ جايی كه ممكن است رويدادهای خوبی برايتان رخ دهد و جايی كه مي‌توانيد براي آفرينش اهداف آينده‌ی خود دست به كار شويد. (كينه توزی مثل يك وزنه می ماند. موفق شويد چون می خواهيد موفق شويد. موفق شويد چون نياز داريد كه در زندگی خودتان قهرمان و موفق حساب شويد. اينكه من فلان كار می كنم تا به او نشان دهم موفق شدم يا اين مدل افكار فقط سرعت شما را می گيرد. حتی می تواند شما را از حركت كردن متوقف كند. در حال زندگی كنيد و براي اينده تلاش كنيد.)

3 – اگر خود را پايبند كنيد كه هر روز چيز تازه‌ای بياموزيد و هر روز كمی بهتر شويد، سرانجام به مرور زمان، به اهداف خود ميی رسيد. (روزی يك قدم ! بسيار ساده است اما بسيار كاربردی است.  پله پله حركت كردن منطقی است اما يك جا از پله پريدن ممكن است عواقب خطرناكي به همراه داشته باشد.

4 – تا زمانی كه كسی يا چيزی را مسئول و مسبب ناكامی خود بدانيد، هرگز موفق نخواهيد شد. (هر گذشته ای داشته ايد مهم نيست. هر كس هر بدی به شما كرده مهم نيست. ان ها كار خودشان را می كنند شما مسئول زندگي خود هستيد. بيشتر تلاش كنيد تا جبران شود.)

5 – اگر چيزی متفاوت ميی خواهيد، بايد كاری متفاوت بكنيد و گامی متفاوت برداريد. (دست از حرف زدن برداريد و وارد كار و تلاش شويد. ایده پردازی کنید و ایده خود را پر و بال دهید.)

6 – هر آنچه امروز تجربه‌اش مي‌كنيد، نتيجه‌ی ديدگاه شما در گذشته است. (امروز برای فردایتان تصمیم بگیرید ولی تصمیم درست! )

7 – هميشه با اين فرض و گمان آغاز كنيد كه هرچه بخواهيد می توانيد به دست آوريد. (اگر باور ندارید که می توانید به سرانجام برسانید پس نمی توانید. مثبت فکر کنید که باعث شود مثبت عمل کنید)

8 – اين باور تو است كه تو را به خواسته هايت می رساند، مگر اينكه شهامت خواستن آن را نداشته باشی. (باور کنید که دنیا می تواند به ساز شما برقصد به شرطی که بخواهید و بتوانید.)