چند گام عملی برای مثبت فکر کردن

انرژی مثبت

تمریناتی که حال شما را خوب می‌کنند برای داشتن یک زندگی شاد و رو به پیشرفت باید بتوانیم نسبت به زندگی نگرش مثبتی داشته باشیم و مثبت فکر کنیم. شاید بگویید با وجود این همه مشکلات و مسائلی که در زندگیم وجود دارد، چگونه می‌توانم مثبت فکر کنم. تفکر مثبت یک مهارت است که انسان‌ها […]

4 تکنیک کاربردی برای دور کردن افکار منفی

چطور افکار منفی را از خود دور کنیم؟ افکار منفی موانعی برای جذب انرژی مثبت و داشتن یک زندگی شاد و رو به پیشرفت هستند. اینگونه افکار ما را دچار نگرانی و اندوه کرده و قدرت تصمیم‌گیری درست و طی کردن مسیر موفقیت را از ما می‌گیرند. اما جلوگیری از افکار منفی و تبدیل آن‌ها […]

8 تکنیک وارد کردن انرژی مثبت به زندگی

ورود انرژی مثبت به زندگی

روش‌های کاربردی وارد کردن انرژی مثبت به زندگی مثبت اندیشیدن و داشتن انرژی مثبت یک ضرورت برای شاد زندگی کردن و رسیدن به اهداف مورد نظر می‌باشد. اما در در دنیای امروز که پر از انرژی‌ها و افکار منفی است، جذب انرژی مثبت و وارد کردن آن به زندگی کار چندان ساده‌ای به نظر نمی‌رسد […]

چگونه انرژی مثبت جذب کنیم؟

انرژی مثبت

آیا به راحتی می‌‌توان انرژی مثبت را جذب نمود؟ در ابتدا باید تعریف صحیحی از قانون جذب داشته باشیم تا بدانیم انرژی مثبت چه معنایی دارد. بسیاری از افراد به اشتباه تصور می‌کنند به هر آنچه فکر بکنند حتی اگر احساس و توجه را در آن دخیل نکنند، به آن فکر که می‌تواند هر چیزی […]