تقویت اعتماد به نفس با رعايت چند نكته كليدی

تقویت اعتماد به نفس

راه كارهای تقویت اعتماد به نفس

  • خوش و بش كنید

برای آن كه بتوانید اعتماد به نفس خود را به دست بیاورید و یا آن را حفظ كنید،‌ساده ترین كار خوش و بش كردن است. از پیله تنهایی خود بیرون بیایید. با اطرافیان گرم بگیرید. با برخی دوست شوید. بگو و بخند كردن بد نیست. سعی كنید همیشه خوش رو باشید. با این كار نه تنها به تقویت اعتماد به نفس خود كمك می كنید بلكه در روحیه خودتان و كسب انرژی مثبت در زندگی فردی تان نیز بسیار تاثیر می گذارید.

  • حذف كنید

در اطراف همه ما افرادی هستند كه همیشه ساز نا كوك می زنند. همیشه می گویند نمی توانی، نمی شود. سعی كنید تا آن جا كه می توانید این افراد را از زندگی خود حذف كنید. رفت و آمد را كم كنید. شما مسئول زندگی خودتان هستید. دلیلی ندارد در زندگی تان كسانی وجود داشته باشند كه از شما انرژی می گیرند. این افراد بازدارنده هستند. مانند یك مانع در مسیر موفقیت شما هستند. وقتی كسی مدام در گوش تان زمزمه های منفی نداشته باشد شما آرام تر هستید. احساس می كنید كه می توانید. پس اعتماد به نفس بالاتری خواهید داشت. این كار نیز یك تكنیك موثر برای تقویت اعتماد به نفس به شمار می آید.

تقویت اعتماد به نفس

  • به خود اطمینان كنید

شما با تلاش و تمرین اعتماد به نفس به دست آورده اید. وقتی سر كاری می روید و به شما مقام و سمتی داده می شود نباید خودتان را ببازید. آن ها به عنوان مسئول به شما اطمینان كرده اند. شما خودتان نمی توانید به خود اطمینان كنید؟ یكی دیگر از روش های تقویت اعتماد به نفس پذیرفتن خود و توانایی هایتان است. باید خودتان را قبول داشته باشید. معمولا انسان در چنین موقعیت هایی استرس فراوانی را تحمل می كند. سریعا به سراغ فكر های نمی توانم و نمی شود، می رود. كاملا اشتباه است. خودتان را باور كنید.

  • بهتر باشید

یكی از اشتباهات بزرگی كه انسان انجام می دهد این است كه همیشه خود را لایق بهترین ها می داند. این بینش به خودیه خود ایرادی ندارد. ایراد از آن جا شروع می شود كه تلاشی برای به دست آوردن بهترین ها انجام نمی دهد. به جای آن كه طلب كارانه همه چیز را برای خودتان بخواهید باید دلیرانه تلاش كنید. سعی كنید به جای گفتن من لایق بهتر از این هستم بگویید من باید بهتر از این باشم. آن چه را كه لیاقت دارید به دست خواهید آورد. اما نه با حرف و آرزو بلكه با تلاش و پشتكار.