4 تکنیک کاربردی برای دور کردن افکار منفی

چطور افکار منفی را از خود دور کنیم؟ افکار منفی موانعی برای جذب انرژی مثبت و داشتن یک زندگی شاد و رو به پیشرفت هستند. اینگونه افکار ما را دچار نگرانی و اندوه کرده و قدرت تصمیم‌گیری درست و طی کردن مسیر موفقیت را از ما می‌گیرند. اما جلوگیری از افکار منفی و تبدیل آن‌ها […]

21 تکنیک کاربردی برای شاد بودن

تکنیک های شاد بودن در زندگی

آشنایی با تکنیک های شاد بودن حتما در اطراف خود افرادی را دیده‌اید که همواره در حال شادی و خوشی هستند. آیا زندگی همیشه به کام این افراد بوده یا خودشان خواسته‌اند که زندگی شادی داشته باشند؟ شادی و شاد زندگی کردن هم مانند اعتماد به نفس، سخنوری و … یک مهارت و هنر محسوب […]