آینده ی خوب تلاش می خواهد

آینده ی خوب

آینده ی خوب می خواهم … همه ی انسان ها به دنبال پیشرفت هستند. چرا همه موفق نمی شوند؟ همه برنامه ریزی می کنند تلاش می کنند اما باز هم همه موفق نمی شوند حتی به 50 درصد چیزهایی که می خواهند برسند. یکی این که ما فقط خوب برنامه ریزی می کنیم اما به […]

چگونه آینده ی موفق داشته باشیم

آینده ی موفق

ساخت آینده ی موفق و روشن تا به حال به مفهوم آینده فکر کرده اید؟ آینده در واقع حاصل تلاش امروز ما می باشد. قطعا همه انسان های روی زمین به دنبال فردایی بهتر می باشند حتی کودکان. یک کودک اگر امروز لباسی را بپوشد که دیروز در پی آن بوده حس پیروزی می کند. […]