آرزوها حكم پیروزی هستند

آرزوها حكم پیروزی

چرا داشتن آرزو مهم است كسانی كه برای استخدام به چند شركت مختلف مراجعه كرده باشند، تجربه های مختلفی دارند. كسانی كه به عنوان مصاحبه كننده از شما سوال می پرسند روانشناسی بسیار بالایی دارند. آن ها تلاش می كنند با بیان سوالات مختلف سطح شما را در حرفه مورد نظر بسنجند. اما در كنار […]

تعریف انگیزه

تعریف انگیزه

تعریف انگیزه انگیزه نیز مانند هر کلمه ی دیگری دارای معانی مختلف می باشد اما بی شک یکی از زیباترین تعاریف برای انگیزه این است که : انگیزه باعث می شود که رفتارهای فرد دارای هدف و جهت مشخص باشد. به عبارت دیگر راه رسیدن به هدف و شوق رسیدن به هدف را می توان […]