داشتن انگیزه و تخصیص ابزار مورد نیاز

داشتن انگیزه

چرا داشتن انگیزه این قدر سخت است ؟ بارها اشاره شده که مباحث روان شناسی و کارهایی از این قبیل نیازمند صبر ، حوصله ، زمان و به خصوص تمرین می باشد. اما انسان معمولا بسیار درگیر روزمرگی و کارهای خودش است و در نتیجه حس می کند وقت گذاشتن برای چنین چیز هایی بیهوده […]

چرا مثبت انديشی مهم است

اهميت مثبت انديشی براي درك بهتر اهميت مثبت اندیشی به اين سوال فكر كنيد.تا به حال دقت كرده ايد كه كار ذهن انسان چيست؟ ذهن انسان كارگاهی است كه كار آن توليد تفكر است. اين كارگاه با استفاده از ابزاری كار می كند كه اسم آن ضمير ناخودآگاه است. ضمير ناخودآگاه كل سرنوشت زندگی ما […]