4 تکنیک کاربردی برای دور کردن افکار منفی

چطور افکار منفی را از خود دور کنیم؟ افکار منفی موانعی برای جذب انرژی مثبت و داشتن یک زندگی شاد و رو به پیشرفت هستند. اینگونه افکار ما را دچار نگرانی و اندوه کرده و قدرت تصمیم‌گیری درست و طی کردن مسیر موفقیت را از ما می‌گیرند. اما جلوگیری از افکار منفی و تبدیل آن‌ها […]

چگونه انرژی مثبت جذب کنیم؟

انرژی مثبت

آیا به راحتی می‌‌توان انرژی مثبت را جذب نمود؟ در ابتدا باید تعریف صحیحی از قانون جذب داشته باشیم تا بدانیم انرژی مثبت چه معنایی دارد. بسیاری از افراد به اشتباه تصور می‌کنند به هر آنچه فکر بکنند حتی اگر احساس و توجه را در آن دخیل نکنند، به آن فکر که می‌تواند هر چیزی […]