استراتژی های افزایش اعتماد به نفس

اعتماد به نفس اعتماد به نفس یعنی این که انسان عمیقا به خودش ، توانایی هایش و کار هایی که می تواند انجام دهد ایمان داشته باشد. به عبارت دیگر خودش را ارزشمند ، توانمند و کارآمد بداند. حال اینکه در زمینه های مختلف یا کارهای مختلف باشد اگر انسان به خودش اعتماد به نفس […]

3 تکنیک کاربردی برای افزایش اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس یکی از ویژگی‌های بسیار عالی برای انسان‌ها است، که شاید هر فردی نتواند به آن برسد. بسیاری از اساتید و بزرگان موفقیت اعتماد به نفس و خود باوری را کلید تمامی موفقیت‌ها می‌دانند. در اصل اعتماد به نفس یک خصلت اکتسابی است و هر فردی با تمرین و تکرار می‌تواند این خصیصه‌ی […]