مخالفان عامل موفقیت هستند

عامل موفقیت

مخالفان به چه كسانی می گویند بارها و بارها به این نكته اشاره كرده ایم كه موفقیت عوامل بسیار زیادی دارد. مسیر موفقیت هیچ وقت هموار نیست. راه كار هایی برای موفقیت وجود دارد. هر كدام از این راه كار ها می توانند عوامل بیرونی یا درونی باشند. عوامل درونی را انسان ثابت قدم به […]

اصول موفقيت از زبان جك كانفيلد

اصول موفقيت

جك كانفيلد كيست يكی از بزرگ ترين نويسنده های آمريكايی است كه در حوزه موفقيت فعاليت مي كند. او در فعاليت های انگيزشی خود از هيچ حركتی دريغ نمی كند. علاوه بر نويسندگی وی در برگزاری سخنرانی و سمينار های موفقيت هم فعاليت مي كند. معروف ترين كتاب های آن مبانی موفقيت و سوپ مرغ […]