يافتن آرامش را تمرين كنيد

يافتن آرامش

چرا به آرامش نیاز داریم ما قبلا به صورت مفصل درباره معنی و مفهوم آرامش صحبت كرده ایم. هم چنین به تفاوت آرامش و آسایش پرداخته ایم. نكته های بسیاری را برای شما عنوان كرده ایم كه در رسیدن به آرامش به شما كمك بسیار زیادی خواهد كرد. در این مطلب می خواهیم برای شما […]

آرامش چیست؟

آرامش چیست

آرامش چیست ؟ در فرهگ لغت آرامش را به این شکل ترجمه کرده اند : آرامش به معنای آرمیدن ، صلح و امنیت می باشد. آرامش در واقع یک حس درونی است که انسان می تواند تجربه کند. البته که عوامل بیرونی می تواند روی عوامل درونی مانند آرامش نیز تاثیر بگذارد. انسانی که آرامش […]