خوشحال ترین آدمی كه میشناسی ، كیست؟

خوشحال ترین آدمی كه میشناسی

خوشحال ترین آدمی كه میشناسی معرفی كن آمار نشان می دهد از هر 5 زن آمریكایی 1 نفر افسرده است. در مقابل سالیانه شش میلیون مرد به آمار افسرده ها اضافه می شود. این اعداد بسیار وحشتناك است. چرا با چنین اعداد و ارقامی سر و كار داریم؟ مارسی شیموف یكی از بزرگترین نویسنده های […]

آیا شما آدم خوشحالی هستید

آدم خوشحالی

چرا برخی از مردم از بقیه خوشحال تر هستند اگر من و شما برای نوشیدن یك فنجان چای در كافه كنار پیاده رو با هم بنشینیم و من از شما سوال كنم آیا شما آدم خوشحالی هستید یا نه چه پاسخی به من خواهید داد؟ خوب بیاید جواب های مختلفی كه وجود دارد را بررسی […]