راه کارهای موفقیت از زبان فلورانس اسکاول شین

موفقیت از زبان فلورانس اسکاول شین

فلورانس اسکاول شین کیست او یک نویسنده اهل نیوجرسی می باشد. او در سال 1871 به دنیا آمد. در دوران نوجوانی به سمت اندیشه نو رفت. او را به خاطر کلام تاثیر گذارش بسیار ستایش می کردند. فلورانس اسکاول شین نویسنده کتاب 4 اثر است. این کتاب در دنیا شهرت بسیار زیادی دارد. در این […]