آشنایی با 7 راه ساده برای ایجاد انگیزه

روش های ایجاد انگیزه

با این 7 روش با انگیزه شوید! گاهی شرایط و اتفاقات بیرونی دست به دست هم می‌دهند تا حال و هوای انسان را به سمت بی انگیزه بودن و عدم تمایل برای انجام کارها سوق دهند. البته گاهی هم عوامل بیرونی هیچ تأثیری در بی‌حوصلگی و بی‌انگیزه بودن انسان‌ها ندارند و عوامل روحی و درونی […]