آرزوها حكم پیروزی هستند

آرزوها حكم پیروزی

چرا داشتن آرزو مهم است كسانی كه برای استخدام به چند شركت مختلف مراجعه كرده باشند، تجربه های مختلفی دارند. كسانی كه به عنوان مصاحبه كننده از شما سوال می پرسند روانشناسی بسیار بالایی دارند. آن ها تلاش می كنند با بیان سوالات مختلف سطح شما را در حرفه مورد نظر بسنجند. اما در كنار […]