استراتژی های افزایش اعتماد به نفس

اعتماد به نفس اعتماد به نفس یعنی این که انسان عمیقا به خودش ، توانایی هایش و کار هایی که می تواند انجام دهد ایمان داشته باشد. به عبارت دیگر خودش را ارزشمند ، توانمند و کارآمد بداند. حال اینکه در زمینه های مختلف یا کارهای مختلف باشد اگر انسان به خودش اعتماد به نفس […]