چگونه انرژی مثبت جذب کنیم؟

انرژی مثبت

آیا به راحتی می‌‌توان انرژی مثبت را جذب نمود؟ در ابتدا باید تعریف صحیحی از قانون جذب داشته باشیم تا بدانیم انرژی مثبت چه معنایی دارد. بسیاری از افراد به اشتباه تصور می‌کنند به هر آنچه فکر بکنند حتی اگر احساس و توجه را در آن دخیل نکنند، به آن فکر که می‌تواند هر چیزی […]