زاویه دیدتان را تغییر دهید تا مثبت ببینید

مثبت ببینید

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید برای اینکه بتوانید بهتر مثبت ببینید این داستان را بخوانید. زنی عادت داشت هر شب قبل از خواب بابت چیزهایی که دارد، خوشحالی هایش را بنویسد. یکی از شب ها اینگونه نوشت : خوشحالم که شب ها صدای خر خر شوهرم را می شنوم! این یعنی […]