داشتن انگیزه و تخصیص ابزار مورد نیاز

داشتن انگیزه

چرا داشتن انگیزه این قدر سخت است ؟ بارها اشاره شده که مباحث روان شناسی و کارهایی از این قبیل نیازمند صبر ، حوصله ، زمان و به خصوص تمرین می باشد. اما انسان معمولا بسیار درگیر روزمرگی و کارهای خودش است و در نتیجه حس می کند وقت گذاشتن برای چنین چیز هایی بیهوده […]