نکات موفقیت از زبان برایان تریسی

موفقیت از زبان برایان تریسی

موفقیت از زبان برایان تریسی بریان تریسی یکی از رهبران حوزه موفقیت در جهان می باشد. او کسی است که نامش در تمام کشور ها شهرت دارد. برگزاری سمینار های مختلف در زمینه موفقیت و ایجاد انگیزه یکی از کار های برایان تریسی است. هم چنین او چندین کتاب درباره موفقیت و راه های رسیدن […]