راه‌های تقویت اعتماد به نفس در کودکان

اعتماد به نفس کودکان

 راه های ساده برای تقویت اعتماد به نفس در کودکان را بشناسیم کودکی یکی از مهم‌ترین دوره‌های زندگی هر فردی می‌باشد که پایه و اساس زندگی آینده او را تشکیل می‌دهد  از این رو تمامی رفتار‌ها و برخوردارهای پدر و مادر و آموزش‌ها و تربیت‌ها و … شخصیت او را شکل خواهد داد. کودکانی که […]