3 اصل موفقيت از زبان رابرت كيوساكی

اصل موفقيت

رابرت كيوساكی كيست ؟  يك نويسنده و سرمايه گذار اهل هاوايی مي باشد كه نويسنده كتاب معروف پدر پول دار ، پدر فقير است. اين كتاب يكی از به نام ترين كتاب هايي است كه اصل موفقيت را توضيح داده است. در اين كتاب با بيان داستانی بر اين كه رابرت كيوساكی دو پدر داشته […]